پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی رفت ۳۰ آبان ۱۳۹۶

پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی رفت

مرحوم حسین خطیبی پدر شهید والامقام علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی رفت.

عقدا
چیزی یافت نشد !