📷 از حال‌روز آموزش‌وپرورش تا نظر وزیر دولت اصلاحات درخصوص مذاکره با آمریکا ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

عکس‌نوشت نارین‌خبر
📷 از حال‌روز آموزش‌وپرورش تا نظر وزیر دولت اصلاحات درخصوص مذاکره با آمریکا

حرف و سخن مسئولان را به عکس بی‌روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.

عکس نوشت نارین
از انتقاد امام جمعه یزد از سیاسی‌بازی برخی مسئولان تا نظافت اطراف نارین‌قلعه توسط فرماندار میبد ۰۷ بهمن ۱۳۹۶

از انتقاد امام جمعه یزد از سیاسی‌بازی برخی مسئولان تا نظافت اطراف نارین‌قلعه توسط فرماندار میبد

از این پس حرف و سخن مسئولان را به عکس بی‌روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.