در اولین جلسه رسمی شورای رسانه شهرستان میبد پایگاه خبری نارین نیوز به عنوان یکی از اعضای کمیته آموزش و ارزیابی رسانه های شهرستان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار نارین نیوز ، اولین جلسه رسمی مجمع عمومی شورای رسانه شهرستان میبد با حضور آیت الله اعرافی و پاک طینت در بیت مرحوم اعرافی برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تعیین دبیر مجمع و اعضای کمیته های اقماری سه گانه، پیگیری پیشنهادات ارائه شده در جلسه روز خبرنگار و مقرر کردن زمان بندی منظم جهت عملیاتی ساختن آنها در بیت آیت الله اعرافی برگزار گردید، با مشورت اصحاب رسانه و سایر حاضرین، اعضای کمیته های سه گانه شواری رسانه میبد انتخاب شدند.

در این راستا و با رای و نظر مساعد اکثریت اعضا، پایگاه خبری نارین نیوز به عنوان یکی از اعضای کمیته آموزش و ارزیابی رسانه های شهرستان میبد انتخاب شد.

گفتنی است دانشکده خبر میبد، آموزش و پرورش شهرستان و سایت میبدما به عنوان دیگر اعضای این کمیته انتخاب شدند.