با بررسی شواهد موجود، متوجه می شویم که میبدی ها و یزدی ها اکثرا بصورت مجرد مهاجرت می کردند و مهاجرت آنها محدوده زمانی خاصی داشته است و فقط بازار اشتغال شهرهای مقصد را تحت تأثیر خود قرار می دادند که گاها هنوز هم این نوع مهاجرت ها وجود دارد. اما شکل فعلی مهاجرت مهاجران سایر شهرهای کشور به میبد روایت دیگری دارد.

اختصاصی نارین نیوز؛ دکتر مجید زارعی/ مدرس دانشگاه: در گیر و دار دست و پنجه نرم کردن مردم میبد با انواع مسائل و مشکلات، از بحران آب و خواب صنعت فولاد و آلودگی های زیست محیطی و گرانی های اخیر گرفته تا انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، ظاهرا جای چندانی برای طرح بحثی چون مهاجرت نمی ماند ولی با توجه به اهمیت ویژه موضوع و آثار اجتماعی و فرهنگی حضور مهاجرین در ماه های اخیر و روند غیر یکنواخت و غیر طبیعی مهاجرت به میبد «که عادی به نظر نمی رسد» و با درنظر گرفتن برگزاری کنگره فرهیختگان میبدی در دانشگاه آزاد اسلامی، لازم دیدم بحث مهاجرت به میبد و علل، آثار، آسیب ها و پیامدهای مثبت و منفی آن را بررسی و مطرح نمایم:

قبل از ورود به بحث مهاجرت تعداد زیادی از خانوارها و جوانان غیر بومی که از شهرهای مختلف کشور با قومیت ها، آداب و رسوم، باورها، توانمندی ها و سطوح پائین تحصیلی و ساخت سنی , جنسی جمعیتی متفاوت به میبد آمده اند باید به این سؤالات پاسخ داد:

۱- چه عواملی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره) باعث ورود مهاجران به میبد شده است؟
۲- توانمندی ها، پتانسیل ها و امکانات میبد چه تأثیری در جذب مهاجران داشته است؟
۳- آیا امکانات زیر بنایی، ورزشی، تفریحی، رفاهی و آموزشی میبد به حدی است که علاوه بر ساکنان بومی، مهاجران نیز از آن بهره مند شوند؟
۴- پیامدها و نتایج ورود مهاجران به میبد در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اشتغال چه بوده است؟
۵- آیا ساکنان بومی میبد پذیرایی مهاجرین هستند؟
۶- در ابعاد کلی، مهاجران برای میبد مفید هستند یا مضر؟
۷- وضعیت عفاف و حجاب و سایر شاخص های فرهنگی و اجتماعی میبد با ورود مهاجران چه تغییراتی داشته است؟
۸- مدیریت شهری میبدچه عکس العملی با عملکردهای مهاجران داشته است؟
۹- بافت کالبدی محلات شهر میبد و شهرکهای جدید چه تأثیری از ورود مهاجران پذیرفته است؟
۱۰- آمار جرم و جنایات و کجروی های اجتماعی در میبد چه تغییراتی داشته است؟
۱۱- فرصت ها، تهدیدها و آسیب های حضور مهاجران در میبد چه بوده است؟

پاسخ به هر یک از سؤالات فوق و ده ها سئوال دیگر، بحث های مختلف و متنوعی را بر می انگیزد که هنوز آمار و اطلاعات، مدارک و شواهد کافی جهت استنتاج و اعلام نظر قطعی در مورد آنها وجود ندارد. با این حال شاید طی چند سال اخیر به سمت توافق در پاسخ به این سؤالات، نظر مردم و مسئولین این باشد که یکی از مهمترین علل پیرامون فرایند مهاجرت به میبد، موضوع اشتغال و درآمد بهتر مهاجرین در این شهر نسبت به شهرها و روستاهای مبدأ مهاجرین می باشد.

بطور کلی هرگونه جابجایی و حرکت مکانی جمعیت از روستا به شهر و سه نوع دیگر آن (شهر به روستا، روستا به روستا، شهر به شهر) دارای دلایل و علل مختلفی است که اکثر جامعه شناسان بر این باورند که عمده ترین عوامل مهاجرت، جاذبه های شهری و دافعه های روستائی هستند. مهاجرت ممکن است عامل مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز داشته باشد اما در حال حاضر عمدتا علل مهاجرت، رفاه بیشتر برای مهاجران است که انسان ها را وادار به ترک سرزمین آبا و اجدادی خود می کند. جاذبه های شهرهای بزرگ و امید به مزد بیشتر در صنایع شهری، وجود بیکاری در روستاها و شهرهای کوچک، ازدیاد جمعیت و میل به جستجوی سرزمین های تازه، نیز امروزه بعنوان انگیزه های اصلی مهاجرت محسوب می شوند. هنوز هم بسیارند کسانی که در طلب شغل و مزد بهتر، ترک دیار می کنند و به امید بهره مند شدن از آنچه تمدن بشری بر شهر نشینان ارزانی داشته، به شهرها کوچ می کنند.

ایجاد روز افزون فاصله در آمدی بین شهرها و روستاها، سهولت در استفاده از امکانات رفاهی و بهداشتی و آموزشی در شهرها، مقدم شمردن زندگی شهری بر زندگی روستائی توسط ساکنان روستائی، نبود بازار کار مناسب و ماشینی شدن تولید در روستاها، نابرابری های اقتصادی، توسعه نامتوازن شهرهای بزرگ و میانی، افزایش فاصله طبقاتی، پیشرفت های تکنولوژیکی در شهرها و دهها مورد دیگر باعث می شوند که روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک، زندگی و معیشت روستائی و روستا – شهری خود را رها نموده و به سمت شهرهای بزرگ و عمدتا اشتغالزا سرازیر شوند که شهر میبد نیز از این قاعده مثتثنی نمی باشد.

به یادآوریم که حدود چهل سال پیش، پدیده مهاجرت در میبد و سایر مناطق یزد برعکس فعلی بود، زمانی که تعدادی زیادی از میبدی ها و سایر شهروندان مناطق مختلف استان به علت بیکاری و به قصد درآمد بیشتر، مجبور به ترک دیار می شدند و به امید اشتغال بهتر و فرار از فقر روانه مراکز اشتغال در شهرهای جنوبی کشور، تهران، قم، زابل و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس «بویژه کویت» می گردیدند. ولی با بررسی شواهد موجود، متوجه می شویم که میبدی ها و یزدی ها اکثرا بصورت مجرد مهاجرت می کردند و مهاجرت آنها محدوده زمانی خاصی داشته است و فقط بازار اشتغال شهرهای مقصد را تحت تأثیر خود قرار می دادند که گاها هنوز هم این نوع مهاجرت ها وجود دارد. اما شکل فعلی مهاجرت مهاجران سایر شهرهای کشور به میبد روایت دیگری دارد. چون اولا مهاجران دسته جمعی و خانواری هستند؛ ثانیا علاوه بر اشتغال کالبد فیزیکی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی شهر میبد را نیز تحت تأثیر حضور خود قرار داده اند و اکثر مهاجران از سرریز جمعیتی شهرهای کوچک و مهاجران ناخواسته روستائی هستند.

آنچه محزر و مسلم است مهاجرت به میبد شکل گرفته است و بطور کلی هر منطقه ای که مهاجران به آن وارد می شوند به دلایل متعدد از جمله تفاوت های زبانی، آداب و رسوم، سطح درآمد، کیفیت منزل مسکونی، رفتار های فرهنگی و اجتماعی، سطح توقعات، باور های اجتماعی، اختلاف سطح تحصیلات مهاجران با ساکنان بومی سبب ایجاد اختلافات، انحرافات و آثار و پیامدهای منفی زیادی می شود که میبد نیز این قاعده را شامل می شود.

عمده ترین پیامدهای منفی مهاجرت به میبد عبارتند از: دگرگونی در ساخت سنی و جنسی جمعیت، خارج کردن کارگران محلی از بازار کار به لحاظ قبول سطح دستمزد پائین تر توسط مهاجرین، تراکم جمعیت در شهر میبد و پیدایش حاشیه نشینی و اسکان در خانه های فرسوده و غیراستاندارد، افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن، انتقال فقر روستائی به شهر میبد و دگرگونی در قشر بندی اجتماعی جمعیت شهر، افزایش مشاغل کاذب مانند دستفروشی و دوره گردی، عدم کفایت امکانات و خدمات شهری میبد برای شهرنشینان بومی، جلوگیری از سیاست گذاری مدون مدیریت شهری به دلیل عدم امکان پیش بینی رشد مهاجرین، فشار بر منابع اقتصادی، غذایی و زیست محیطی شهر، نابسامانی خانوارهای مهاجر و افزایش فشار روانی بر مهاجرین بعلت دوری از موطن اصلی خود و سرایت به ساکنان بومی، رواج شرایط بهداشتی نامناسب در برخی محلات شهری، ایجاد تعارض نقش بویژه تأثیرات منفی بر آداب و رسوم، سنت ها و باورهای اجتماعی ساکنان بومی شهر، تأثیر منفی بر روابط اجتماعی و تداخل فرهنگ های بیگانه و بومی میبد، اختلاط نژاد، زبان، مذهب و آداب و رسوم در آینده نزدیک، رشد انحرافات و کجروی های اجتماعی، توسعه جرائم شهری و گرایش به بیگانگی، تشدید ناهنجاری های اجتماعی و شیوع انواع اختلالات اجتماعی، افزایش جرم و جنایت بویژه بزهکاری جوانان، پیدایش بیکاری پنهان و فعالیت در بخش غیر رسمی اقتصاد، گسیختگی شبکه شهری و رشد بیمار گونه و قارچی شهر در آینده نزدیک، حذف تدریجی فرهنگ بومی و هویت میبدی در آینده و دهها پیامد منفی دیگر که قابل بررسی می باشد.

یکی دیگر از پیامد های عمده مهاجرت، آشنایی مردم با فرهنگ و تمدن های مختلف است. گرچه پذیرش فرهنگ های گوناگون به وسیله ساکنان بومی در ابتدا با مقاومت و عکس العمل های منفی همراه است اما آنچه که در آغاز به شکل برخورد تمدن ها خود نمایی می کند، به تدریج به تداخل فرهنگی تبدیل می شود و از بده و بستان های آنها، فرهنگ جدیدی به وجود می آید. با توجه به روند روز افزون مهاجرت و هویت مهاجران و عملکرد های فرهنگی چند ساله اخیر مهاجرین در میبد،بیم آن می رود که تبادلات فرهنگی و اجتماعی و بده و بستان های بین اقوام مهاجر و ساکنان بومی میبد، این نوع تبادل فرهنگی از روال عادی خود خارج شده و به نوعی استیلای فرهنگی اقوام مهاجر بر ساکنان بومی تبدیل شود و در آینده نوعی انقطاع فرهنگی بین عصر حاضر و گذشته تاریخی میبدی ها ایجاد شود. بافت های تاریخی و میراثی شهر میبد که هویت بخش مردم این شهر است، امروزه در اثر روند تغییرات و تحولات جمعیتی ناشی از شهرک نشینی فرزندان میبدی های ساکن بافت قدیم و جایگزینی برخی مهاجرین، ناپایدار و آسیب پذیر شده و جغرافیای اجتماعی شهر را دستخوش دگرگونی نموده و سبب جدایی گزینی اکولوژیکی و اجتماعی و افزایش نا امنی و نابسامانی های اجتماعی-فضایی و کالبدی در بافت قدیم میبد گردیده است.

لازم به یادآوری است که میبد فقط مهاجرپذیر نیست بلکه سالیانه صدها نفر از میبدی ها به شهرهای بزرگ و کلان شهر های کشور و حتی به خارج از کشور مهاجرت می کنند. مهاجرت کنندگان از میبد نیز با هدف کار و اشتغال دست به مهاجرت می زنند ولی شکل مهاجرت آنها با دیگر مهاجرین متفاوت است. میبدی هایی که در مراسم کنگره فرهیختگان میبد شرکت کرده اند یا از طریق صدا و سیما یا سایت های مجازی اخبار آن مراسم را شنیده اند بدرستی فرق بین میبدی های مهاجر و مهاجرین ورودی به میبد را درک می کنند.

میبد صادرات نیروی انسانی متخصص و فوق تخصصی به خارج از میبد دارد و سطح تحصیلی میبدی های مهاجر به حدی بالاست که مراکز صنعتی، بهداشتی، درمانی و اداری میبد توان و گنجایش پذیرش آنها را ندارد. چون ادله صنایع میبد کارگربر است و از سطح تکنولوژی و فن آوری بالایی برخوردار نیست و فارغ التحصیلان متخصص و سطح بالا را کمتر جذب می کنند. ثانیا کلینیک ها و مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی در میبد وجود ندارد تا بتوانند از صادرات نیرویی انسانی تحصیل کرده رشته های پزشکی میبد را بگیرند. بنابراین فقدان امنیت شغلی برای فارغ التحصیلان سطوح بالا، نادیده گرفتن حیثیت انسانی و شأن اجتماعی متخصصین، بی توجهی و کم توجهی به علم و دانش و فن آوری، کمبود صنایع پیشرفته و تخصصی و متنوع از جمله عوامل فرار مغزها در میبد است که خودبخود فرار سرمایه«سرمایه انسانی» نیز محسوب می شود و جلوگیری از فرار مغز ها از میبد، همت والای مسئولین ارشد شهرستان را می طلبد.

و اما چه باید کرد؟

تاکنون راهکار های مختلفی در کشور های مختلف و بویژه ایران جهت مواجهه با پدیده مهاجرت اجرا شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

اول: ممانعت از اسکان مهاجرین در محلات و مناطق شهری
دوم: ساماندهی مهاجرین از طریق تهیه طرحهای کالبدی بویژه ایجاد شهر جدید
سوم: رها کردن مهاجرین به امید بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای مبدأ مهاجرین و بازگشت تدریجی آنان
چهارم: رها کردن مهاجرین تا موقع بروز حادثه و سپس برنامه ریزی جهت برخورد با آنان
پنجم: توجه بیشتر جهت اجرائی کردن پروژه های شهر سالم
ششم: رسمیت دادن به ساخت و سازهای غیر قانونی آنها بویژه در حاشیه شهر ها
هفتم: بازگرداندن اجباری مهاجرین به موطن اصلی خود
هشتم: توانمند سازی و تشکیل گروههای خود گردان بین مهاجرین

امروزه ممانعت از اسکان مهاجرین و بازگرداندن اجباری آنها به موطن اصلی خود کاملا مطرود و خلاف پایه ای ترین حقوق بشر دانسته شده است و آنچه واقع بینانه و نوع دوستانه به نظر میرسد، راه حل مدارا گرایانه و اصلاح تدریجی در راستای یکپارچگی مهاجرین با شهر است و باید قبول کنیم که واقعیت موجود نه حذف شدنی و نه قابل چشم پوشی است، زیرا پدیده مهاجرت نه یک معضل اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که برخورد های غیر جامع به حل آن هیچ کمکی نخواهد کرد. دیدگاه های اخیر نسبت به این موضوع، پدیده مهاجرت به شهرها را امری گریزناپذیر دانسته و می توان با ظرفیت سازی درست و سیاست گذاری های بین بخشی و توانمند سازی و ساماندهی مناسب مهاجرین، پدیده مهاجرت را هدایت و حمایت کرد. چنانچه همگان می دانند جمعیت و سرزمینی دو عامل قدرت برای توسعه مناطق هستند و این دو شاخص برای میبد نیز عامل توسعه محسوب می شوند.

در بعد سرزمینی، با الحاق ندوشن و روستاهای تابعه آن به میبد، قدرت سرزمینی میبد دوچندان گردیده و مساحت بیشتر از ۴۷۰۰کیلومترمربع فعلی شهرستان میبد، گنجایش بیش از ۲۰۰ هزار نفر را دارد و پدیده مهاجرت چنانچه با برنامه ریزی و هدایت شده باشد، می تواند به عنوان عامل قدرت، برای آینده شهرستان، مثبت و سازنده باشد. از طرف دیگر اگر مهاجرین در موطن خود، کار و کاسبی خوبی داشتند و جوابگوی هزینه های زندگی خود بودند آنان به هیچ وجه شبهای ساحل کارون، محیط طبیعی زرد کوه و دنا، سیمای قابل تحسین ارگ بم و فلک الافلاک، روغن و ماست و کره بختیاری و صدها پتانسیل و امکانات طبیعی و انسانی دیگر شهرها و روستاهای خود را رها نمی کردند و به شهر ما بیایند.

مطمئن باشیم اگر سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت محترم تدبیر و امید در خصوص توجه به روستاها و شهرهای کوچک جایگزین برنامه های روستاگریزی قبل گردد، دیری نمی گذرد که مهاجرین به شهر و دیار خود باز خواهند گشت. ولی به نظر می رسد مدیریت شهری میبد می تواند با سیاست ها و استراتژی های علمی و مهندسی و اجرای طرح توانمند سازی و ساماندهی مهاجرین، زمینه ساز اسکان آبرومند و کنترل شده آنان در نقاط کم تراکم و خالی از جمعیت شهرستان شود تا هم قدرت جمعیتی میبد افزایش یابد و هم باعث کاهش مخاطرات روحی و روانی مهاجرین شود.

مسئولین میبد مطمئن باشند اگر روال سیاستگزاری های سرزمینی و تقسیمات حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی به هم بخورد و وفق مراد ما نباشد، قدرت جمعیتی مهاجرین به کمک میبد خواهد آمد. در ارتباط با توانمند سازی و ساماندهی مهاجرین در میبد، راهکارها و برنامه های مختلف و متنوعی وجود دارد که در بعضی شهرهای کشور نیز اجرا شده است که انشالله در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

مرتبط: جنجال و حرمت شکنی در میبد + تصاویر