سورک، نام روستائی است کوچک در قلب ایران و از روستاهای شهرستان میبد و از توابع بخش بفروئیه می باشد و شغل اکثر مردم این روستا دامداری و مرغداری است.

به گزارش نارین نیوز، با وجود کمبود آب سفره های زیرزمینی این منطقه، زمین روستا زمین نسبتا حاصلخیز است و محصولاتی از جمله توت، انار، انجیر، بادام، زردآلو و… را به عمل می آورد.

گفته می شود تاریخ این روستا به ۴۰۰ سال قبل بر می گردد.

روستای دیدنی سورک میبد (15) روستای دیدنی سورک میبد (16) روستای دیدنی سورک میبد (17) روستای دیدنی سورک میبد (18) روستای دیدنی سورک میبد (19) روستای دیدنی سورک میبد (20) روستای دیدنی سورک میبد (21) روستای دیدنی سورک میبد (22) روستای دیدنی سورک میبد (23) روستای دیدنی سورک میبد (24) روستای دیدنی سورک میبد (25)

روستای دیدنی سورک میبد (14)روستای دیدنی سورک میبد (26)