فرماندهی انتظامی شهرستان میبد با ارسال اطلاعیه ای به نازین نیوز کلیه مشمولان غایب را جهت معرفی خود احضار نمود.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با عنایت به اینکه انجام خدمت مقدس وظیفه عمومی از ضروری ترین وظایف فرد ذکور در جمهوری اسلامی ایران بوده و ضامن حفظ مرزها و امنیت کشور می باشد ، بدینوسیله سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان غایب را جهت معرفی خود فراخوان و احضار می نماید و همچنین به کلیه کارفرمایان درواحدهای صنفی و صنعتی هشدار داده می شود تا از بکارگیری مشمولان غایب خودداری و در صورت مشاهده مراتب از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت.

وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان میبد