مرحله دوم پروژه رفوژ میانی خیابان امام خمینی با نصب چمن مصنوعی و با هزینه ۱۳۰ میلیون ریال به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، مرحله دوم پروژه رفوژ میانی خیابان امام خمینی با نصب چمن مصنوعی و با هزینه ۱۳۰ میلیون ریال به پایان رسید.

این پروژه شامل جدول گذاری، نصب چراغ برق تزئینی و نصب چمن مصنوعی بوده است و هدف از اجرای این طرح تسهیل در عبور و مرور و بهبود ترافیک و کاهش حوادث رانندگی می باشد.

لازم به ذکر است که اجرای طرح رفوژ میانی خیابان امام خمینی میبد از سه راه هفت تیر تا میدان پلیس و همچنین از میدان شهدا تا سه راه سعیدی بوده است.

گفتنی است با تخصیص اعتبار، رفوژ میانی از سه راه سعیدی تا میدان عدالت ادامه خواهد یافت.