اردوی یک روزه دهیاران و کارکنان شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان میبد به روستای منشاد برگزار شد.

به گزارش نارین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت تعاونی دهیاری ها، در این اردو کارکنان همراه با خانواده هایشان در روستای گردشگری منشاد حضور یافتند و در ادامه در نماز سیاسی عبادی جمعه شرکت کردند.

از برنامه های جانبی دیگر این برنامه بازدید از کوه ریگ شهرستان مهریز بود.

اردو (1) اردو (3) اردو (4) اردو (5) اردو (6) اردو (7) اردو (8) اردو (9) اردو (10) اردو (11) اردو (12) اردو (13) اردو (14) اردو (15) اردو (16)