پیرو فراخوان طراحی لوگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی نارین و ارسال طرح های مختلف از سوی هنرمندان،‌ طرح برتر واصله انتخاب گردید.

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان در فراخوان طراحی نماد پایگاه اطلاع رسانی نارین خبر به اطلاع می رساند پس از دریافت آثار متعدد هنرمندان و ارزیابی های صورت گرفته،‌ طرح ارسالی آقای محسن دهقانی فیروزآبادی -از فارغ التحصبلان رشته گرافیک- به عنوان لوگوی‌اختصاصی این پایگاه خبری انتخاب شد.

جامعیت، سادگی و سهولت خوانش و امکان استفاده از طرح در ارتباطات و قابلیت مورد نیاز در حجم سازی از معیارهای انتخاب این اثر بوده است.

narin