فرماندهی انتظامی شهرستان میبد کلیه مشمولان غایب را جهت معرفی خود احضار نمود.

واحد وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان میبد با اعلام این مطلب به نارین خبر، از مشمولان غایب خواست، با عنایت به اینکه انجام خدمت مقدس وظیفه عمومی از ضروری ترین وظایف فرد ذکور در جمهوری اسلامی ایران بوده و ضامن حفظ مرزها و امنیت کشور می باشد، جهت معرفی خود به واحد وظیفه عمومی اقدام نمایند.

این نهاد همچنین به کلیه کارفرمایان در واحدهای صنفی و صنعتی هشدار داده است تا از بکارگیری مشمولان غایب خودداری نمایند.