طراحی این راهبند کشویی به نوعی انجام گرفته تا علاوه بر سهولت باز و بسته کردن آن، نمای رفوژ میانی خیابان امام حفظ شود.

میبدنگار نوشت: مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد اظهار داشت: با توجه به اجرای رفوژ میانی خیابان امام میبد و مسدود شدن مسیر تردد خودروهای آتش نشانی، تصمیم بر آن شد که راهبندی اختصاصی در مقابل ایستگاه شماره۱ آتش نشانی اجرا شود تا مسیر تردد خودروهای این ایستگاه طبق روال قبل باقی مانده و از طولانی تر شدن آن جلوگیری شود.

محمود دهقانی میبدی اضافه کرد: پیمانکارانی در این خصوص به ما مراجعه کردند که به دلیل مبالغ بسیار بالایی که پیشنهاد دادند (بیش از چهل میلیون تومان!)؛ قرار بر آن شد تا راهبند، توسط مجموعه خودمان طراحی و اجرا شود.

جـلال دهقـانی، فرمانده شیفت۱ این ایستگاه که طراحی و نظارت بر اجرای این راهبند به عهده او بود، گفت: طراحی این راهبند به نوعی انجام گرفت تا علاوه بر سهولت باز و بسته کردن آن، نمای رفوژ میانی خیابان امام حفظ شود.

وی ادامه داد: این راهبند به صورت کشویی طراحی شده که امکان مکانیزه کردن آن در آینده وجود دارد. وی همچنین هزینه ی مصالح و اجرای این راهبند را کمتر از یک میلیون و چهارصدهزارتومان اعلام کرد.

1 2 3