بر این اساس دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک و دهستان صدرآباد به مرکزیت روستای صدرآباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان میبد ایجاد می شود.

بر اساس مصوبه دولت، خط مرزی بین دو شهرستان اردکان و میبد تعیین می شود و بخش ندوشن به مرکزیت شهر ندوشن از ترکیب دهستان های ندوشن و صدرآباد در تابعیت شهرستان میبد و بخش بفروئیه به مرکزیت شهر بفروئیه و سورک در تابعیت شهرستان میبد ایجاد می شود.

به گزارش نارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک و دهستان صدرآباد به مرکزیت روستای صدرآباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان میبد ایجاد می شود.

همچنین ۱۰ روستا از دهستان ندوشن بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به دهستان بفروئیه بخش مرکزی شهرستان میبد الحاق و دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به بخش مرکزی شهرستان میبد الحاق می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ضمن تشکر از پیگیری های مسئولین شهر نسبت به خواسته به حق مردم میبد و اهالی نجیب ندوشن،  امید است هرچه سریعتر در اجرای این مصوبه اقدامات لازم به عمل آید.