در ادامه حرکت مردمی خیرخواهانه‌ ایجاد «دیوار مهربانی» که از مدتی پیش در کشور آغاز شده، این اقدام زیبا در شهرستان میبد هم آغاز شد.

به گزارش میبدما، از شب گذشته دیوار مهربانی در محوطه اطراف امامزاده سید صدرالدین قنبر میبد ایجاد شد تا همشهریانی که لباس یا کفش تمیز و اضافه دارند را آنجا بگذارند و در مقابل، نیازمندان از این کفش و لباس‌ها استفاده کنند.

اگر نیاز نداری بذار و اگر نیاز داری بردار، جمله ساده ای که این روزها بر بسیاری از دیوارهای این مرز و بوم نقش بسته و دلهایمان را به اینکه هنوز هم کورسوی امیدی به زنده بودن انسانیت و توجه به نیازمندان به دور از هرگونه ریا، تبلیغات و فرمایشی بودن وجود دارد، روشن کرده است.

تفاوتی نمی کند چه کسی اولین دیوار مهربانی را در کدام نقطه کشور ایجاد کرد مهم اقدام خودجوش مردمی بود که با فرا رسیدن فصل سرد سال همنوعان نیازمند خود را فراموش نکردند و در حد توان خود به آنها یاری رساندند و این اقدام نیک آنقدر مورد استقبال قرار گرفته که در مدتی بسیار کوتاه نه تنها تمام نقاط کشور را در نوردیده بلکه توجه بسیاری از رسانه های خبری بزرگ جهان را نیز به خود جلب کرده است.

دیوار مهربانی