مهلت ثبت نام آزمون استخدام قراردادی دانشگاه آیت الله حائری میبد به مدت ۲ روز تمدید شد.

مدیر امور اداری دانشگاه آیت الله حائری میبد با اعلام این خبر به نارین نیوز از تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدام قراردادی دانشگاه تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه خبر داد.

حسین ثواقبی گفت: این تصمیم با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت نام و به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر افراد واجد شرایط که موفق به ثبت نام نشده اند ، اتخاذ شده است .

شایان ذکر است دانشگاه آیت الله حائری میبد از میان واجدین شرایط بومی استان یزد در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق برگزاری آزمون علمی، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی اقدام به جذب ۷ نفر نیرو می کند.

آزمون استخدامی در روز جمعه ۷ خرداد در محل دانشگاه آیت الله حائری میبد برگزار و کلیه مراحل آزمون کتبی و اعلام نتایج از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.