نویسنده: اکبر دهستانی

در محیط های انسانی گاهی می توان با اغماض خیلی از مشکلات را کمتر و محدودتر کرد، گاهی می توان صد را نگرفت و با ۶۰ و ۸۰ کارها را به خوبی پیش برد. مثال هایی در این مورد در سطح شهرستان می زنیم انشاءا… تعدادی از مشکلات رفع گردد.

میدان شهدای مهرجرد و عدالت

سه راه طالقانی به خیابان امام و خیابان شهید رجایی به خیابان امام واقعا مشکل ساز بود و تصادفات و ترافیک های مشکل ساز ایجاد می کرد، چراغ قرمز هم نمی توانست مشکل را حل کند و ساخت میدان بزرگ هم اصلا در توان مالی شهرداری نبود، ولی هفده سال است که میدان شهدای مهرجرد هم جلو تصادفات را گرفته و هم ترافیک را روان کرده است. میدان عدالت هم همین وضعیت دارد و پانزده سال است مشکل شهر را خیلی کم کرده است. هرچند این دو میدان هیچکدام استاندارد ترافیکی را ندارند ولی مشکلات ترافیکی شهر را تا حد قابل توجهی حل کرده اند و در بسیاری از جاها هم همین موضوع قابل تعمیم است.
چند مثال می زنیم
بلوار شهید مدرس مقابل پمپ بنزین:
در این ناحیه هم کشاورزان فیروزآباد و هم بدرآباد و ده شیخی مشکل جدی دارند و برای آبیاری باید چند کیلومتر طی کنند چون هر دو بریدگی شمالی و جنوبی پمپ بنزین بسته شده است. طی چندسال گذشته بارها با کارشناسان شهرستان و استان بحث کردیم که عرض رفوژ جاده سنتو ۵ متر است. فاصله دو خط دو طرف از سنگ جدول علامت گذاری شده۸۰ سانتی متراست اگر دوطرف را با عدسی و بطول ۱۰۰ متر ایمن سازی کنیم، عرض رفوژ به ۸ متر می رسید و جان پناه آن کاملاً پهن می شد. ولی سالها حاجی برقی رفت و آمد تا اینکه خوشبختانه عدسی دو طرف هر کدام سه متر علامت گذاری شد و عرض جان پناه به ۱۱ متر رسید. الان اتومبیل های نیمه سنگین هم می توانند به صورت ایمن دور بزنند، اتومبیل هایی که به پمپ بنزین رفته اند هم مشکل ندارند و کشاورزان هم راضی هستند. حالا همین کار را می توان در بلوار بسیج هم انجام داد مابین میدان شهرداری تا میدان جانباز را می توان همینطور ایمن سازی کرد. عرض خیابان های بلوار بسیج بسیار زیاد است و به راحتی می توان مثل مقابل مصلی ایمن سازی کرد و بریدگی را باز کرد.
تقاطع شهید دستغیب و بلوار قاضی میرحسین
سالهاست مردم برای ورد به بلوار قاضی میرحسین از کوچه جنب مدرسه رشیدالدین استفاده می کنند که نارضایتی زیاد مردم محل را فراهم کرده است و بریدگی چندین بار، باز و بسته شده است ولی مجددا بسته شد که مردم آنرا شکستند. در این محل می توان هم یک میدان کوچک غیراستاندارد ساخت که تا ۲۰ سال آینده معضل ترافیکی و خطرات تصادفات را بسیار کاهش دهد.

جنب مسجد جامع شاه جهان آباد
با بازگشایی خیابان امام خامنه ای به سنتو طی پنج سال گذشته جنب مسجد جامع شاه جهان آباد، چهار راهی ایجاد شده که خطر ساز است. شهرداری محترم با ساخت یک رفوژ نیم متری بلوار ایجاد کرده اند اما این رفوژ خطر جدی دارد. چون هنگام دور زدن خطر جدی ایجاد می کند ولی در این محل هم می توان یک میدان کوچک و یا اگر شهرداری اندکی بودجه هزینه کند یک میدان متوسط می تواند مشکل را رفع کند ولی میدان کوچک هم رفع مشکل می کند.
در سه طرف میدان جانباز هم می توان دوربرگردان ایجاد کرد تا هم ترافیک وارد میدان نشود و هم جلو تخلفات گرفته شود. جنب میدان پانزده خرداد مقابل اداره پست هم می توان دور برگردان ایجاد کرد. و بالاخره در بسیاری از جاها می توان گره را بادست باز کرد و بارها در این باره کلنجار رفته ایم.