به مناسبت گرامی داشت هفته سلامت انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در شهرستان میبد امحاء شد.

به گزارش پایگاه خبری نارین به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میبد، رییس شبکه بهداشت شهرستان میبد در جریان امحاء این میزان مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد گفت: جمع آوری این مقدار مواد عذایی فاسد و تاریخ گذشته در راستای تامین سلامت مردم و جلوگیری از هرگونه فروش مواد غذایی غیر بهداشتی در واحد های صنفی این شهرستان از طریق کارشناسان بهداشت و محیط این شهرستان در سطح واحدهای صنفی متخلف جمع آوری شده است.

دکتر سهیلی افزود: این میزان مواد غذایی تاریخ گذشته شامل انواع کنسرو، نوشابه ها، روغن و لوازم آرایشی غیر بهداشتی هستند که با حضور کارشناسان کارگروه امنیت و سلامت غذایی این شهرستان به صورت اصولی امحاء شد.

امحای-بهداشت-میبد امحای-میبد