نامزد انتخابات شورای شهر میبد اظهار داشت: کسانی که در مسند خدمتگزاری قرار می گیرند باید با طرحی نو و برنامه هایی مناسب، تمام تلاش خود را برای ارتقای حقوق شهروندی آنها به عمل آورند.

دکتر نائب علی خلیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار نارین، با اشاره به ضرورت ورود افراد کاردان و متخصص به شوراهای اسلامی شهر اظهار داشت: نظر به این که برای دوره پنجم شورای اسلامی شهر میبد تعداد زیادی از چهره های خدوم و شناخته شده اعلام آمادگی و ثبت نام نموده اند، ضرورت مناظره میان کاندیداها بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان این که مردم میبد لایق بهترین ها هستند، افزود: مناظرات انتخاباتی می تواند مردم را در شناخت کاندیداهای اصلح و سهولت در انتخاب یاری نماید.

این داوطلب شورای اسلامی شهر میبد گفت: بنده آمادگی کامل دارم که با دیگر نامزدهای محترم مناظره و گفتگو داشته باشم و پیشنهاد می کنم نخبگان و جوامع علمی و فرهنگی در تحقق این امر پیشقدم شوند.

وی با تأکید بر شعار خود مبنی بر “تغییر برای میبد” مدعی شد، مردم شهر میبد، انسان هایی بسیار نجیب و مستعد هستند و کسانی که در مسند خدمتگزاری قرار می گیرند باید با طرحی نو و برنامه هایی مناسب، تمام تلاش خود را برای ارتقای حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی به عمل آورند.

دکتر خلیلی در پایان تصریح کرد: رسانه ها نیز می توانند در راستای شفاف سازی و معرفی افراد کارآمد، متعهد و متخصص به جامعه نقش آفرین باشند.