همزمان با شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) کاروان دوچرخه سواری سی‌شب، سی‌مسجد با حضور در محله علی‌آباد میبد نماز مغرب و عشاء را در این منطقه اقامه کردند.

به گزارش خبرنگار نارین، دوچرخه سواران میبدی ضیافت افطار را به همراه نمازگزاران مسجد امام حسن مجتبی(ع) علی آباد، میهمان سفره کریم اهل بیت بودند.

سی شب (4) سی شب (2) سی شب (3)

سی شب (1) سی شب (5)