رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ابرکوه از وقف یک باب منزل مسکونی برای کمک به حوزه علمیه و موسسات قرآنی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، سید محسن ابطحی در این رابطه اظهار داشت: دومین وقف ارزشمند سال جاری در شهرستان ابرکوه به ثمر نشست و واقف خیر اندیش آقای سید علی اکبر عظیمی یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۲۰متر مربع را وقف کرد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه افزود: این وقف ارزشی معادل یکصد و بیست ملیون تومان دارد و واقف درآمد آن را جهت کمک به حوزه های علمیه و مؤسسات قرآنی مقرر نموده است.

گفتنی است این وقف هجدهمین وقف استان یزد در سال جاری می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.