سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر گفت: در راستای اجرای طرح حمایت از مالکین بناهای تاریخی، هفت خانه تاریخی در این شهرستان مرمت و بازسازی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نارین، محمود ادیبان ضمن اعلام این خبر گفت: با هدف حفظ خانه‌های تاریخی در شهرستان اشکذر و با اجرای طرح مشارکتی خانه های ایرانی، خانه‌های تاریخی انصاری، کاشی، مختاری، ملانوری، نصیری، حقیر و آصف پور در شهرستان اشکذر مرمت می شوند.

وی افزود: این بناها به سبک معماری اصیل ایرانی و با استفاده از مصالح همگون بافت تاریخی و با حفظ تزئینات به سبک معماری اولیه مرمت و بازسازی می شوند که عملیات مرمتی آنها شروع شده و مرمت خانه انصاری نیز به پایان رسیده است.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر یادآور شد: این شهرستان دارای روستاها با بافت های بکر ودستنخورده خشتی ارز شمندی است که خانه های تاریخی زیادی را در دل خود جای داده است که گام اول جهت حفظ این آثار ارزشمند برداشته شده و هر ساله تعدادی از این خانه ها با مشارکت ساکنین بافت و میراث فرهنگی مرمت می شوند که زمینه توسعه گردشگری روستایی، تولید، اشتغال و فروش صنایع دستی بومی را فراهم می آورد.