مسجد-میبد

در یکی از محلات شهر تاریخی میبد و در ابتکاری جدید به‌جای مناره، بادگیری در کنار گنبد یک مسجد ساخته شده است.