شماره جدید هفته نامه فرهنگی اجتماعی نارین در ۸ صفحه رنگی و سیاه سفید چاپ و منتشر شد.

شماره ۳۶ هفته نامه فرهنگی اجتماعی نارین در ۸ صفحه رنگی و سیاه سفید چاپ و منتشر منتشر شد.

علاقه‌مندان و مخاطبان گرامی می‌توانند هفته‌نامه نارین را از کتاب‌فروشی‌های مرکز شهر میبد تهیه کنند.

نارین شماره 36