رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میبد گفت: عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش و گرانفروشی از عمده تخلفات صورت گرفته توسط برخی از واحدهای صنفی می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، حجت‌الله خلیلی در حاشیه بازدید سرزده از برخی واحدهای صنفی شهرستان میبد، اظهار داشت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد با همکاری تعزیرات حکومتی شهرستان و بازرسین اتاق اصناف، اقدام به گشت‌زنی سیار مبارزه با گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی می‌نماید و در راستای کنترل بازار و مقابله با گران فروشی و کم‌فروشی برخورد جدی و قانونی بعمل می‌آورد.

وی با بیان این که در بازرسی‌ از برخی واحدهای تخلفاتی مشاهده و ثبت شده است، افزود: عمده تخلفات صورت گرفته توسط برخی از واحدهای صنفی شامل عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، گرانفروشی و عدم صدور فاکتور می باشد که متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میبد در پایان گفت: مردم در صورت مشاهده تخلفات صنفی با شماره ۱۲۴ و ۳۲۳۲۵۴۵۶ تماس گرفته یا با مراجعه حضوری به اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت میبد، شکایت خود را بصورت مکتوب ارائه کنند.