در دو ماه گذشته ۱۷ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان یزد رخ داده است.

به گزارش پایگاه خبری نارین به نقل از تابناک یزد، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به شروع فصل سرما و وقوع ۱۷ مورد مسمومیت شهروندان یزدی گفت: رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی علت تمامی این مسمومیت‌ها بوده است.

احمد دهقان ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی درمورد وسائل گرمایشی به‌ویژه مسدود نبودن دودکش‌ها و مبادی ورودی آنها و استاندارد بودن وسائل گرمایشی گفت: همزمان با رسیدن زمستان رعایت نکات ایمنی بسیار ضروری است و بی‌توجهی به این نکات می تواند جان افراد را تهدید کند.

چند روز پیش در استان یزد شهروند ۵۱ ساله یزدی بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شد و متاسفانه درگذشت.