مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی قبل از ابلاغ دستورالعمل ثبت نام از سوی وزارت آموزش و پرورش، اجازه تبلیغ و پیش ثبت نام ندارند.

به گزارش پایگاه خبری نارین، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی قبل از ابلاغ دستورالعمل ثبت نام از سوی وزارت آموزش و پرورش، اجازه تبلیغ و پیش ثبت نام ندارند.

مجید طهرانیان مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: انجام زود هنگام فرایند ثبت نام موجب ایجاد استرس و نگرانی دانش آموزان می‌شود، بر این اساس مدارس غیردولتی نباید زودتر از ارسال دستورالعمل مربوطه، فعالیت‌های تبلیغاتی و گزینش دانش آموزان را آغاز کنند.

وی ادامه داد: در صورت تصویب شورای نظارت و سیاست گذاری وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل مذکور تا آخر بهمن ماه به استان‌ها ارسال می‌شود.