فرماندار میبد در حرکتی نمادین زباله‌های مسیر شارستان و مجموعه اطراف کاروان‌سرای میبد را جمع‌آوری کرد.

به گزارش نارین، حسین فلاح به همراه تعدادی از گروه‌های مردم‌نهاد با حرکت از مهدیه میبد و عبور از بافت‌های تاریخی تا دروازه کثنوا و معابر مجموعه کاروانسرای شاه‌عباسی علاوه بر ورزش و پیاده‌روی، زباله‌های این مسیر و باغات انار را جمع‌آوری کردند.

 

نارین-تلگرام