شماره ۵۳ هفته‌نامه فرهنگی اجتماعی نارین در صفحات رنگی و سیاه سفید چاپ و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، در این شماره از نشریه که چهارمین سال انتشار را طی می‌کند، به مطالب گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی – اجتماعی پرداخته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این جریده را از کتابفروشی‌های مرکز شهر میبد تهیه کنند.