با بارش‌های اخیر در شهرستان میبد، بند خاکی روستای محمدآباد با حجم ذخیره ۱۲۰هزار مترمکعب آبگیری شد.

به گزارش خبرنگار نارین، بارش‌ باران در روزهای اخیر در شهرستان میبد، موجب شد بند خاکی روستای محمدآباد میبد که با هدف کنترل سیلاب و تغذیه آبی سفره‌های زیرزمینی پایین‌دست ایجاد شده بود، آبگیری شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میبد در این باره به خبرنگار نارین گفت: این بند خاکی با حجم ذخیره ۱۲۰هزار مترمکعب و با دو میلیارد و دویست میلیون ریال از محل اعتبارات ملی عمومی حوزه های فاقد سدّ تأمین اعتبار و ایجاد شده است.

عباس دهقانی افزود: با این عملیات، علاوه بر کنترل سیلاب، میزان آب ذخیره شده در سد به‌صورت تدریجی از مخزن خارج شده و اراضی و سفره‌های پایین دست را آب‌رسانی می‌کند.