خبرهای رسیده از جابجایی بخشدار مرکزی میبد طی چند روز آینده حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار نارین، علی‌رغم تعلل مسئولان استانی در جابجایی بخشدار مرکزی میبد، محمد شیبانی طی چند روز آینده این سمت را واگذار می‌کند.

آن طور که شنیده شده، قرار است محمد جواد احمدی به‌عنوان بخشدار مرکزی میبد، معرفی شود.