طی یک عملیات پلیسی مقدار سه‌ونیم کیلوگرم هروئین از یک متهم در شهرستان میبد کشف شد.

به گزارش خبرنگار نارین، مأموران پلیس مواد مخدر شهرستان میبد مقدار سه‌ونیم کیلوگرم هروئین را از یک متهم کشف و ضبط کردند.

شنیده شده این عملیات منجر به مجروحیت متهم شده و در حال حاضر فرد دستگیر شده در بیمارستان بستری است.