قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فنآوری، از معلم بازنشسته میبدی دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار نارین، دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فنآوری پنجشنبه گذشته به همراه دکتر عباس کلانتری رییس دانشگاه میبد با حضور در منزل استاد قانعی، باسابقه ترین دبیر بازنشسته زیست شناسی شهرستان میبد از وی عیادت کرد.