هشتمین ایثار ماندگار یزد با اعضای بدن نوجوان ۱۷ ساله اهل و ساکن شهرستان یزد رقم خورد.

به گزارش پایگاه خبری نارین به نقل از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، هشتمین اهدای عضو در سال ۹۷ با ایثار و فداکاری مرحوم محمد سفیدگر بنادکی، ۱۷ ساله اهل و ساکن شهرستان یزد انجام شد.

این نوجوان ۱۷ ساله دربیمارستان شهید دکتر رهمنون بستری بود که با تشخیص پزشکان و رضایت خانواده وی، اعضای بدن وی اهدا گردید.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده، اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان سینای تهران نجات بخش جان هموطنان نیازمند شد.