اهدای اعضای بدن یک جوان 27 ساله میبدی که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرنگار نارین، این بیمار مرگ مغزی بنام علیرضا دهقانی‌فیروزآبادی بر اثر تصادف در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید دکتر رهنمون بستری شده بود که پس از تایید مرگ مغزی با رضایت خانواده، اهدای بدن وی شامل کبد و کلیه بیمار برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

علیرضا دهقانی‌فیروزآبادی شنبه شب گذشته حین رانندگی با موتورسیکلت در بلوار سنتو میبد با یکدستگاه اتومبیل برخورد کرد و پس از چند روز بستری در بیمارستان به رحمت ایزدی رفت.

گفتنی است این عمل پیوند یازدهمین اهدای عضو استان یزد در سال جاری به شمار می‌رود.