روز گذشته قسمت‌های وسیعی از بافت قدیمی آستانه امامزاده خدیجه خاتون میبد تخریب شد.

به گزارش خبرنگار نارین، روز گذشته ضلع غربی بافت قدیم و بخش‌هایی از رواق‌های آستان امامزاده خدیجه خاتون میبد با بیل مکانیکی خراب شد.

طبق اعلام مسئولان این تخریب‌ها با هماهنگی مسئولان میراث فرهنگی استان و شهرستان انجام شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی میبد در این باره به خبرنگار نارین گفت: به دلیل نشست بخش‌هایی از ضلع غربی امامزاده خدیجه‌خاتون و به منظور جلوگیری از خطرات جانی و ریزش ساختمان مجوز تخریب داده شده است.

مشتاقیان با بیان این که بخشی‌هایی از بنای تخریبی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، افزود: البته قسمت‌های جدیدی نیز در سالهای اخیر به بافت قدیمی امامزاده خدیجه‌خاتون اضافه شده، اما با توجه به وجود قناتی که در زیر این ساختمان وجود داشت و نشست و ترک‌خوردگی ساختمان، تخریب بنا انجام شده است.

البته طبق اظهار نظر برخی کارشناسان به نظر می‌رسد گنبد آستان مقدس نیز برداشته شود و متولیان امر قسمت‌های قدیمی را به طور کامل و به سبک سنتی بازسازی کنند.