رئیس‌جمهور بولیوی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع تمام‌قدی از ایران کرد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، «اوو مورالس» در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «در سال ۱۹۵۳، دولت امریکا اقدام به تأمین مالی، برنامه‌ریزی و اجرای کودتایی علیه دولت منتخب مردمی ایران کرد که با اجرای مشروع حق حاکمیت خود تولید نفت خود را ملی کرد و آن را از چنگ یک شرکت انگلیسی-امریکایی رهاند. بعد از آن، برای چندین دهه، دولت امریکا از حکومتی مستبد حمایت کرد که اجازه می‌داد منافع ناشی از تولید نفت به جیب شرکت‌های غیرایرانی برود.»
مورالس با بیان اینکه این وضعیت تا سال ۱۹۷۹ [سال پیروزی انقلاب اسلامی]ادامه داشته، اضافه کرد: «اکنون که ایران کنترل منابع خود را بار دیگر به دست گرفته بار دیگر قربانی نوعی محاصره توسط امریکا شده است. دولت بولیوی، با قاطعیت اقدامات یکجانبه دولت امریکا علیه ایران را محکوم می‌کند.»
مورالس در ادامه خروج امریکا از توافق هسته‌ای برجام را هم محکوم کرد و گفت که دولت امریکا با این اقدام، پشت بهانه‌ها برای دخالت در امور داخلی ایران پنهان شده است.
رئیس‌جمهور پرو که سخنران بعدی بود هم به حمایت از توافق هسته‌ای ایران پرداخت. وی گفت: «ما معتقدیم اعتبار نظام منع اشاعه را بایستی از طریق پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک حفظ کرد و این برنامه‌ای بود که همین شورای امنیت آن را تأیید کرد.»