سایت فرمانداری شهرستان میبد طی یک هفته گذشته به روزرسانی نشده است.

به گزارش خبرنگار نارین، سایت فرمانداری میبد طی یک هفته گذشته هیچ گونه خبری را در قسمت خروجی خود قرار نداده است.

آخرین خبر این تارنما، مربوط به همایش پیاده‌روی خانوادگی در ندوشن می‌باشد که جمعه هفته گذشته ۷ مهر ۹۷ در این بخش برگزار شده است.

گویا در فرمانداری میبد شخص معینی عهده دار سمت روابط عمومی نیست و در حالی که روابط عمومی نقش حیاتی یک سازمان را دارد، این مسئولیت خطیر همچنان بین یک کارمند، یک خبرنگار و یک راننده دست‌به دست و پاسکاری می‌شود.

انتظار می‌رود مسئولان فرمانداری یک بار برای همیشه نسبت به معرفی مسئول روابط عمومی این نهاد بر اساس چارت سازمانی اقدام نمایند.