اهدای اعضای بدن یک بانوی مرگ مغزی ساکن میبد نجات بخش جان هموطنان شد.

به گزارش نارین‌خبر، مسئول واحد فراهم آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: هفدهمین اهدای عضو استان یزد در سال ۹۷ با ایثار و فداکاری خانواده مرحومه آسیه تقی‌نژاد ۳۱ ساله اهل و ساکن شهیدیه میبد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

قاسمی افزود: با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

اعضای پیکر مرحومه آسیه تقی‌نژاد شورکی پس از مرگ مغزی در تاریخ ۱۵ مهرماه با اعلام رضایت و موافقت خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی پیش از این در سامانه اهدای عضو ثبت‌نام و کارت اهدای عضو نیز دریافت نموده بود.