رییس اداره بهزیستی میبد با بیان این که درصدد گسترش بیشتر سی‌بی‌آر در روستاهای شهرستان هستیم گفت: اجرای طرح سی‌بی‌آر زمینه بازگشت معلولان به جامعه را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار نارین، سیدمحسن فلاح با اشاره به زمینه‌های فعالیت بهزیستی در راستای کمک به افراد کم‌توان و ناتوان، ابراز کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه و مبتنی بر رویکرد چند بخشی است تا از ظرفیت و پتانسیل‌های فرد معلول، خانواده معلول، جامعه و نهادهای دولتی و نیز بخش خصوصی جهت توانمندسازی معلولین در همه زمینه‌های زیستی –روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه درصدد گسترش بیشتر سی‌بی‌آر در  روستاهای شهرستان میبد هستیم، تصریح کرد: این طرح در راستای خدمات‌دهی بهتر به نیازمندان زیرپوشش بهزیستی در سطح روستاها با همکاری تسهیل‌گران محلی، بهورزان، دهیاران و سایرگروه‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

فلاح در پایان گفت: اداره بهزیستی شهرستان میبد در برنامه‌های آتی خود به جد دنبال بحث مشارکت‌های معلولین در سطح اجتماع هستیم.