چرا حفاظت از خط انتقال آب به استان به درستی صورت نمی‌گیرد و چرا عاملان تعرض که عمدتا کشاورزان منطقه نیستند، شناسایی نمی‌شوند.

نارین‌خبر » مردم نجیب یزد که همواره کوشیده‌اند بی‌نیاز از دیگران نسبت به تامین نیازهای خود اقدام کنند، این روزها نگرانی بسیاری برای تامین آب شرب خود دارند.

آنها که در گذشته با حفر قنوات در دل زمین آب مورد نیاز خود را تامین می‌کردند اماروز به دلیل فقر منابع زیرزمینی چاره‌ای جز اتکا به منابع خارج از استان ندارند.

آنها همواره نشان دادند تا نیاز نداشته باشند، دست یاری به سمت کسی دراز نمی‌کنند اما امروز از روی تشنگی و عطش نیازمند تامین آب از منابع خارج استان هستند.

با توجه به این نیاز و اهمیت موضوع، خط اول انتقال آب به استان اجرا شد و قرار بود که ۹۸ میلیون مترمکعب در سال به استان یزد اختصاص داده شود اما با وقوع خشکسالی‌ها این میزان تخصیص سال به سال کمتر شد و حتی هرگز به این میزان آب به استان اختصاص نیافت.

هر چه پیش رفتیم شرایط بدتر شد و مسئولان به دنبال منابع دیگری برای تامین آب شرب استان گشتند. انتقال آب تنها راه چاره برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم استان یزد است اما خشکسالی‌ها خطوط انتقال را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

یزدی‌ها از خط اول انتقال بهره چندانی ندارند و همین میزان هم گاه و بی گاه با تعرض افراد سودجو در معرض خطر است.

امنیت روانی شهروندان یزدی برای سرانجام این خط روز به روز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هنوز سرانجام خطوط دیگر انتقال نیز مشخص نیست از این رو مردم استان همواره برای تامین آب شرب خود نگران هستند و روزی را تصور می‌کنند که این کویر تشنه به دلیل نبود آب به بیابانی خشک تبدیل خواهد شد.

اما مردم کویر مقاوم هستند و در مقابل تعرض‌ها و بی‌آبی‌ها خم به ابرو نمی‌آورند اما زمان آن رسیده است که این مطالبه به صورت کشوری دنبال شود که چرا حفاظت از خط انتقال آب به استان به درستی صورت نمی‌گیرد و چرا عاملان تعرض که عمدتا کشاورزان منطقه نیستند، شناسایی نمی‌شوند.

قطعا شناسایی این افراد و مشخص شدن نیت آنها از تعرض‌ها و خسارت‌هایی که تحمیل می‌کنند، باعث آرامش منطقه و رفع نگرانی کویرنشینان خواهد شد.

  • نویسنده : سمیه گلابگیریان