در گذشته و حتی حال شاهد رشد و پاگیری زمینه‌هایی است که از ذات، هویت و داشته‌های او دور است و اگرچه در کوتاه مدت منافع بسیاری را عمدتاً برای عده ای خاص فراهم ساخته اما در میان و بلند مدت آثار مخرب و ویران گری را برای این جامعه شهری کمتر مُنتفع، به همراه دارد.

نارین‌خبر – در آستانه بازدید نمایندگان سازمان علمی فرهنگی «یونسکو» از شهر میبد؛ نمادها و سرمایه های آن، به عنوان مهد تولد و شکوفایی «زمین پوش زیلو» با بیان مقدمه ای کوتاه نکاتی را از باب توجه بیشتر مسئولین در عملکردها متذکر می‌شود:

مروری بر همه‌ی برنامه‌ها و اقدامات صورت پذیرفته در راستای توسعه و پیشرفت شهر تاریخی فرهنگی میبد، نشان می‌دهد اساس پیشرفت و توسعه هر کشور، تخصیص منابع در مقابل داشته‌هاست و نه در اختیار قرار دادن منابع در مقابل نداشته‌هاست و “زمین پوش زیلو” مورد و مصداق خوبی برای این نکته در تکهِ کوچکی از خاک این سرزمین پهناور است که توجه جهان را به خود جلب کرده است. در حالیکه شهر میبد دارای موارد و نشانه‌های هویتی قابل ارایه متنوعی بوده است؛ در گذشته و حتی حال شاهد رشد و پاگیری زمینه‌هایی است که از ذات، هویت و داشته های او دور است و اگرچه در کوتاه مدت منافع بسیاری را عمدتاً برای عده ای خاص فراهم ساخته اما در میان و بلند مدت آثار مخرب و ویران گری را برای این جامعه شهری کمتر مُنتفع، به همراه دارد.

بر همین سخن، در بعد کلان هم  قسم عمده از مصائب و مشکلات  دامن‌گیر کشور ناشی از عدم توجه لازم به امر خطیر پیشرفت از منظر داشته هویتی و پایدارسازی آن است. به عبارتی نداشتن دید بلند مدت و صِرف تمایل به دست یابی به امیال و خواست های مقطعی و فعالیت زود بازده، عامل اساسی بحران های امروز است و چه بسا بسیاری از واقعیات ناگوار امروز، به اسم توسعه بر سرمان آمده است! جابجا شدن اولویت های سیاستگذاری کشور از اقتصادی به سیاسی و بالعکس در طی ادوار اجرایی و کم توجهی به توصیه ها در توجه به فرهنگ، از این انحراف و روایت سوء بر می‌خیزد.

با فرض این مهم و شادمان از تبلور یکی از داشته‌های فرهنگی این سرزمین، که به باور عموم این دستاورد در حال رونمایی شهرمان، نه از جهت برنامه ریزی های منسجم مسئولین اجرایی بلکه ناشی از شکل گیری جوشه هایی از همت، در دلسوزان و مردم پی بُرده به این ثروت و سرمایه عظیم است نکاتی از باب توجه بیشتر مسئولین و پشتیبانی بهتر از این امر بیان می دارد.

از مسئولین اجرایی در باب رونق بیش از پیش این صنعت فرهنگی، کارکردها و عدم کارکردهایی مورد انتظار است.

اهم کارکردهای مورد انتظار شامل فراهم‌کردن زیر ساخت‌ها، تقویت دیپلماسی فرهنگی، حمایت از خلاقیت و نوآوری، تضمین حقوق و مالکیت معنوی هنرمندان، ایجاد بستر توزیع این کالای فرهنگی، کاهش هزینه آن برای تولید کننده و حمایت های لازم از مصرف کننده واقعی این صنعت فرهنگی و… است.

اهم عدم کارکردهای مورد انتظار شامل قرار گرفتن در مقام تولید کننده و تحمیل خود بر بخش خصوصی، حمایت از صنایع فرهنگی غیر بومی، انحصار گری در توزیع این صنعت فرهنگی و… است.

طبعا توجه به این موارد و عملیاتی شدن آن، می تواند نتایج خوبی را به همراه آورد از جمله توسعه و رونق صنعت فرهنگی زیلو، کاهش تصدی و افزایش مشارکت مدنی، بسترسازی مداخله اصحاب فرهنگ و هنر در این صنعت کهن، توسعه تشکل های مدنی-صنفی و تعاونی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و تسهیل خلاقیت و نوآوری در محصول و روزآمدی آن است.

  • نویسنده : دکتر علیرضا کلانترمهرجردی