معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد گفت: میزان افزایش نرخ نان سنتی در این استان، کمتر از 10 درصد و نان فانتزی، کمتر از 20 درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نارین، علی افشارپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: جدول قیمت گذاری نان در سه گروه یارانه ای ، آزادپز و نان فانتزی مشخص شده است.

وی اظهار داشت: نان یارانه ای و تافتون تنوری با وزن هر چانه ۳۸۰ گرم ، چهار هزار ریال ، تافتون عربی ماشینی با وزن هر چانه ۲۰۵ گرم ، ۲ هزار و ۲۵۰ ریال، تافتون ماشینی فریوری با چانه ۲۴۰ گرمی، ۲ هزار و ۷۵۰ ریال و تافتون حرارت غیرمستقیم با وزن ۳۰۵ گرم ، سه هزار و ۲۵۰ ریال قیمت گذاری شده است.

معاون سازمان صمت اضافه کرد: قیمت نانهای سنگک با ۴۹۰ گرم وزن چانه ، هفت هزار ریال ، بربری با وزن ۴۷۰ گرم ، پنج هزار ریال و لواش با وزن ۱۵۵ گرم ، یکهزار و ۷۵۰ ریال اعلام شده است.

افشارپور تصریح کرد: در بخش نان آزادپز هم قیمت نانهای تافتون تنوری با وزن چانه ۳۷۵ گرم ، پنج هزار ریال ، تافتون عربی ماشینی با وزن ۲۰۰ گرم ، ۲ هزار و ۷۵۰ ریال ، تافتون ماشینی فریوری با چانه ۲۴۰ گرم ، ۳ هزار و ۵۰۰ ریال و تافتون حرارت غیرمستقیم با وزن ۳۱۰ گرم ، چهار هزار ریال است.

به گفته وی بر این اساس، قیمت نانهای سنگک با ۵۱۰ گرم وزن چانه، ۱۰ هزار ریال، بربری به وزن ۴۷۰ گرم ، هفت هزار ریال و لواش با وزن ۱۶۵ گرم ، ۲هزار و ۲۵۰ ریال اعلام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد : هم اکنون قیمت نان ساندویچی نیز کمتر از ۲۰ درصد افزایش داشته و با وزن چانه ۱۱۰ گرم ، سه هزار ریال قیمت گذاری شده است.