رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: بافندگانی که به هر دلیلی بیمه آنها قطع شده است می توانند بیمه عشایر و روستایی شوند.

به گزارش پایگاه خبری نارین، محمد مهدی نبی‌زاده در گفتگو با یزدرسا، با بیان اینکه در حال حاضر تامین اجتماعی بیمه قالی‌بافی انجام نمی‌دهد، اظهار کرد: به لحاظ اینکه سقف اعتبار آنها تکمیل شده است بیمه شده متقاضی جدید قالی‌بافی پذیرفته نمی‌شود.

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد، افزود: البته از محل بازرسی‌های که انجام می شود کسانی که بافنده نیستند و بیمه آنها قطع می شود از هر ده بیمه قطع شده یک نفر می‌تواند بیمه شود.

وی در ادامه گفت: مرکز ملی فرش و سازمان تامین اجتماعی با فراسیون مجلس طرح را ارائه کردند و اکنون از استان ها آمار خواستند که برآورد کند چه هزینه ای لازم است تا بتوانند اعتباری برای بیمه قالی‌بافان لحاظ کنند.

نبی‌زاده اذعان کرد: در خصوص کارگاه ها هیچ معذوریت و ممنوعیتی وجود ندارد و بافنده می‌تواند در خانه یا کارگاه مشغول به قالی‌بافی شود و بیمه خود را ادامه دهد. البته باید با اطلاع تامین اجتماعی باشد.

وی اضافه کرد: به فاصله چند روز بیمه نپرداختن هیچ بیمه ای قطع نمی شود بافنده ها حدود سه ماه وقت دارد که بیمه خود را پرداخت کند و با اتمام این مدت و نپرداختن سبب قطع شدن بیمه  بافنده می شود.

نبی‌زاده با بیان اینکه برای کسانی که به هر دلیلی بیمه آنها قطع شده است و چند سالی که بیمه قالی بافی را پرداخت کردند و سابقه دارند، گفت: با صندوق بیمه عشایری و روستایی تفاهم نامه‌ای در سال گذشته عقد شد که بافندگان فرش دستباف که قبلا بیمه بوده‌اند یا می‌خواهند تازه بیمه شوند می توان از این بیمه استفاده کنند.

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد، ابراز کرد: با این بیمه دفترچه بیمه سلامت و باز نشستگی دارند و دو سوم حقوق به آنها پرداخت می‌شود و همچنین سوابق بیمه ای آنها هم قابل انتقال است.

وی در پایان گفت: مبلغ این بیمه سالانه حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد و فعلاً بافندگان می‌توانند این بیمه را داشته باشند تا با برقراری بیمه قالیبافی سابقه آنها محفوظ باشد.