المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر طی توییتر درباره نحوه پرداخت ارز به زائران اربعین اعتراض کرد.