بزرگترین فرشینه سرامیکی با نقش زیلو(طرح سجاده) با ابعاد ۴۸۰ مترمربع با ابعاد ۱۶*۳۰ در محوطه تاریخی نارین قلعه پهن شد.

به گزارش خبرنگار نارین، همزمان با ورود ارزیابان یونسکو جهت ثبت جهانی شهر میبد به عنوان شهر زیلو، بزرگترین فرشینه سرامیکی با نقش زیلو (طرح سجاده) با ابعاد ۴۸۰ مترمربع با ابعاد ۱۶*۳۰ در محوطه تاریخی نارین‌قلعه پهن شد.