از ابتدای ماه صفر تا نوزدهم این ماه، مرز مهران ۶۰ درصد از حجم تردد زائران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری نارین، بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی، از ابتدای ماه صفر تا نوزدهم این ماه، مرز مهران ۶۰ درصد از حجم تردد زائران را به خود اختصاص داده است.
همچنین ۲۳ درصد زائران اربعین از مرز شلمچه و ۱۳ درصد از مرز چذابه تردد کرد‌ه‌اند.

در این مدت ۴ درصد از زائران نیز از مرز هوایی برای سفر به عراق استفاده کرده‌اند.