اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میبد، محمدرضا نصیری‌پور میبدی را به عنوان سرپرست شهرداری میبد انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار نارین، اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میبد، محمدرضا نصیری‌پور میبدی را به عنوان سرپرست شهرداری میبد انتخاب کردند.

محمدرضا نصیری پور میبدی از کارمندان جوان شهرداری میبد است.

محمود اسدزاده‌فیروزآبادی بازنشسته یکی از نهادهای دولتی است که ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۶ با رأی اکثریت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میبد به عنوان بیستمین شهردار میبد انتخاب شد و با اجرای قانون اخیر ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سمت شهرداری میبد کنار گذاشته شده است.