با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میبد صفحه خبری ویژه «وقف» در پایگاه خبری نارین، راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار نارین، همزمان با دهه وقف و با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میبد صفحه خبری ویژه «وقف» در نارین‌خبر راه‌اندازی شد.

این اقدام با تعامل میان اداره اوقاف و امور خیریه و پایگاه خبری نارین به منظور ترویج سنت حسنه وقف صورت گرفت.

مخاطبان می‌توانند با مراجعه به بخش دبنی‌مذهبی اخبار حوزه وقف را دنبال کنند.