با حکم وزیر کشور، محمدعلی طالبی با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری یزد منصوب گردید.

به گزارش پایگاه خبری نارین، متن حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی خطاب به محمد علی طالبی -معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد- بدین شرح است:

به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری یزد منصوب می نمایم. توفیق شما را در انجام امور و وظایف محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

محمد علی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در دولت یازدهم و دوازدهم می‌باشد.