در جلسه شورای ترافیک شهرستان میبد با جابه‌جایی دوربین کنترل سرعت خارج از حوزه استحفاظی به انتهای بریدگی مقابل نیروی انتظامی موافقت شد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، در جلسه شورای ترافیک شهرستان میبد که چهارشنبه گذشته  به ریاست معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد و و اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد، با پیشنهاد طرح میدان در تقاطع خیابان سعیدآباد به علت حادثه‌خیز بودن مسیر مخالفت به عمل آمد.

در این جلسه همچنین بحث تغییر شکل پل زیرگذر معلم و ایجاد پل زیرگذر و احداث میدان جهت دسترسی به شهرک شهدا از طریق میدان روگذر با حدود ۱۰ میلیارد اعتبار بعد از حل مشکل فیبر نوری و تأسیسات گازی پروژه مطرح شد.

چراغ آزاد حرکت خودروهای مسیر مستقیم تقاطع خیابان سعیدی، ثبت کد ۹ دوربین هوشمند کنترل سرعت و جابه‌جایی دوربین خارج از حوزه استحفاظی به انتهای بریدگی مقابل نیروی انتظامی از مصوبات این جلسه بود.