سومین کارگاه شعر آئینی‌انقلابی توسط جبهه فرهنگی انقلاب میبد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نارین به نقل از میبدما، سومین کارگاه شعر آئینی‌انقلابی توسط جبهه فرهنگی میبد و در اداره ارشاد این شهرستان به کار خود پایان داد.

در این کارگاه که خانم عالیه مهرابی شاعره سرشناس استان یزد به عنوان منتقد و مربی جلسه حضور داشت، ده نفر از شاعران جوان میبد به شعر خوانی پرداختند.

برای چهارمین کارگاه نیز قرار شد شاعران جوان به سرایش اشعاری با موضوع مقاومت یمن بپردازند.